Kommunestyremøte 21. november 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 66/11 - Møteprotokoll 17.10.2011 - godkjenning
Sak 67/11 - Reguleringsplan - Særheim - 16/1
Sak 68/11 - Reguleringsplan - B8 - Haugabakka vest
Sak 69/11 - Partnerskapsavtale - Greater Stavanger 2012-2015
Sak 70/11 - Søknad om medlemsskap i IVAR IKS frå Strand kommune - ny behandling
Sak 71/11 - Flyktningmottak - Klepp kommune 2012
Sak 72/11 - Tertialrapport II - 2011
Sak 73/11 - Klientutvalget
Sak 74/11 - Barnas representant i plansaker
Sak 75/11 - Val - Valstyret 2012 - 2015
Sak 76/11 - Val - Senior og brukarråd 2011 - 2015
Sak 77/11 - Val - Klepp Kyrkjelege Fellesråd 2011 - 2015
Sak 78/11 - Val - Lyse Energi As - Bedriftsforsamling 2011 - 2015
Sak 79/11 - Val - Nord-Jæren Bompengeselskap As 2011 - 2015
Sak 80/11 - Val - Heimevernsnemnd 2011 - 2015
Sak 81/11 - Val - Klepp Sparebank - Forstanderskap - 2011 - 2015
Sak 82/11 - Val - Kommunestyreprotokoll 2011 - 2015
Sak 83/11 - Val - Konfliktråd 2011 - 2015
Sak 84/11 - Val - Oppvekstråd 2011 - 2015
Sak 85/11 - Val - Overformynderiet 2011 - 2015
Sak 86/11 - Referatsaker
webløsning fra Serit Itum