Kommunestyremøte 30. mars 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 14/09 - Møteprotokoll 09.02.09 - godkjenning
Sak 15/09 - Reguleringsplan - næringsområde på Øksnevad N15
Sak 16/09 - Utbyggingsavtale - næringsområde N15
Sak 17/09 - Kleppetunet II - klarsignal for nybygg?
Sak 18/09 - Ekstramidlar til vedlikehald - budsjettendring
Sak 19/09 - Universell utforming - invitasjon til Klepp og Time om å bli ressurskommunar
Sak 20/09 - Medlemskap i landssamanslutninga for nynorskkommunar
Sak 21/09 - Forvaltningsrevisjon - legevakttenester 2009
Sak 22/09 - Tilskot - politiske parti - endring
Sak 23/09 Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum