Kommunestyremøte 18. mai 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 24/09 - Møteprotokoll 30.03.09 - godkjenning
Sak 25/09 - Vidare behov for barnehageutbygging i Klepp
Sak 26/09 - Reguleringsplan - Reiselivsanlegg ved Borestranda
Sak 27/09 - Reguleringsplan - Næringspmråde N 13 Tu
Sak 28/09 - Årsrapport og rekneskap 2008
Sak 29/09 - Salgs- og skjenkekontroll 2008 - Årsrapport
Sak 30/09 - Lyse Energi AS - Redusert avdragstid på ansvarleg lån
Sak 31/09 - Forvaltningsrevisjon - Barnevern
Sak 32/09 - Næringsstrategi - Senterstruktur - Klepp
Sak 33/09 - Sluttmelding - Omsorgsbustader - psykiatri - trinn II
Sak 34/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum