Kommunestyremøte 14. desember 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 69/09 - Møteprotokoll 16.11.09 - godkjenning
Sak 70/09 - Gebyr for arbeider – matrikkelloven 2010
Sak 71/09 - Gebyr – planbygg – 2010
Sak 72/09 - Feie- og tilsynsgebyr 2010
Sak 73/09 - Gebyr – vann og avløp 2010
Sak 74/09 - Renovasjonsgebyr 2010
Sak 75/09 - Boliger for vanskeligstilte
Sak 76/09 - Handlingsplan 2010 – 2013/budsjett 2010
Sak 77/09 - Kjøp av gnr 1, bnr 154 i Klepp
Sak 78/09 - Flyktningmottak - Klepp kommune
Sak 79/09 - Barnehage- og skulekapasitet på Tu og ungdomsskulekapasitet på Klepp ungd.sk.
Sak 80/09 - Forslag til verneheimel i jordlova – høyring
Sak 81/09 - Reguleringsplan – utviding Lyngmarka barnehage
Sak 82/09 - Eigarstrategi - Klepp Energi A/S
Sak 83/09 - Delegering av myndighet etter matrikkelloven
Sak 84/09 - Val – overformynderiet 2010 - 2013
Sak 85/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum