Kommunestyremøte 09.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 14/16 - Møteprotokoll 14.03.16 - godkjenning
Sak 15/16 -Utbygging av Boreringen - avtale om anleggsbidrag
Sak 16/16 - Lys turveg Frøylandsvatnet - godkjenning av avtale
Sak 17/16 - Godkjenning av samarbeidsavtale om utvikling av turistveg Jæren
Sak 18/16 - Etablering og drift av boligløsning for unge under 24 år
Sak 19/16 - Bustadbehov og behov for oppfølging for unge under 24 år
Sak 20/16 - Årsrapport og rekneskap 2015
Sak 21/16 - Rebudsjettering 2016
Sak 22/16 - Val - Skjønnsmedlemmer 2017 - 2020 - framlegg til fylkeskommunen
Sak 23/16 - Val Jæren industripartner AS 2016 - 2019
Sak 24/16 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum