Kommunestyremøte 13.11.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 45/17 - Møteprotokoll 18.09.17 - Godkjenning
Sak 46/17 - Godkjenning - Utbyggingsavtale Malm Orstad - Reg.planid 7060
Sak 47/17 - Tertialrapport 2/2017
Sak 48/17 - Val av målform - Orstad skule
Sak 49/17 - Behovsvurdering av plasser i institusjon, barne- og avlastning, boliger med heldøgnsbemanning
Sak 50/17 - Bompengereformen - Overdragelse av aksjer i Nord-Jæren bompengeselskap AS til Sørvest bompengeselskap AS
Sak 51/17 - Kommunale vigsler - Delegering av vigselsmyndighet
Sak 52/17 - Fremtidig organisering og utvikling av Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage, prinsipper
Sak 53/17 - Eigarstrategi Jæren Indutripartner AS
Sak 54/17 - Reviderte standard - abonnementsvilkår for vann og avløp
Sak 55/17 - Klepp kommune - Praktiske tiltak for å auka bruk av kollektiv og sykkel
Sak 56/17 - Tjenesteanalyse barnevern
Sak 57/17 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid barn og unge
Sak 58/17 - Forvaltningsrevisjon - Dispensasjonssaker - Byggesaker
Sak 59/17 - Interkommunalt arkiv Rogaland (IKA) IKS - Selskapsavtale - Nye medlemmer
Sak 60/17 Referatsaker til orientering
Orientering økonomiutvalet sitt forslag til budsjett
webløsning fra Serit Itum