Kommunestyremøte 21. juni 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 29/10 - Møteprotokoll 18.05.10 - Godkjenning
Sak 30/10 - Søknad om økonomisk støtte til bru over Frøylandsvatnet
Sak 31/10 - Forslag til nytt finansreglement for Klepp kommune
Sak 32/10 - Rekneskap 2009 - Disponering av overskot
Sak 33/10 - Tertialrapport 1 - 2010
Sak 34/10 - Konsekvensutredning - FV 505/tverrforbindelse E39
Sak 35/10 - Levekårsundersøkelse - Rapport
Sak 36/10 - Rapport om it-drift i Klepp kommune
Sak 37/10 - Lyse Energi A/S - Styrets melding til eierne
Sak 38/10 - Delegering - Ny plan- og bygningslov - byggesaksdel
Sak 39/10 - Gebyr - Byggesaker/pansaker etter ny plan- og bygningslov 2010
Sak 40/10 - Sluttmelding - Klepp ungdomsskule
Sak 41/10 - Sluttmelding - Barnehage Engelsvoll skule
Sak 42/10 - Sluttmelding Sørhellet barnehage
Sak 43/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum