Kommunestyremøte 09. mai 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 18/11 - Møteprotokoll 28.03.11 - godkjenning
Sak 19/11 - Årsrapport og rekneskap 2010
Sak 20/11 - Sal- og skjenkekontrollar - årsmelding 2010
Sak 21/11 - Skjenkeløyve - Vestgaard mat
Sak 22/11 - Godkjenning av utbyggingsavtale - 31/37 m.fl. Tone og Reidar Pollestad
Sak 23/11 - Reguleringsplan - Øksnevad vidaregåande skule
Sak 24/11 - Ny avtale - legevaktsamarbeid
Sak 25/11 - Orientering - støttekontaktordning
Sak 26/11 - Eierstrategi overfor Lyse Energi AS
Sak 27/11 - Forfalningsrevisjon - prosjektstyreing
Sak 28/11 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum