Kommunestyremøte 15.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 40/14 - Møteprotokoll 16.06.2014 - godkjenning
Sak 41/14 - Reguleringsplan (detalj) Riskjellvegen 1 - Stasjonsvegen 5
Sak 42/14 - Planid 6290 - Reguleringsplan (detalj) - Eskervegen
Sak 43/14 - Godkjenning - Utbyggingsavtale - felt 12 og 18 Orstad
Sak 44/14 - Godkjenning - Utbyggingsavtale - Riskjellvegen - plan 1660
Sak 45/14 - Bompengepakke Jæren 2 - mandat og opplegg
Sak 46/14 - Løn og godtgjersle - folkevalde 2015-2019
Sak 47/14 - Endring av reglement for formannskapet
Sak 48/14 - Kommunestyrevalet - fylkestingsvalet 2015 - fastsetjing av valdag - opninstid
Sak 49/14 - Referatsaker til orienterig
webløsning fra Serit Itum