Kommunestyremøte 9. februar 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 01/09 - Møteprotokoll 15.12.09 - Godkjenning
Sak 02/09 - Orstadhuset A/S - Godkjenning av leigeavtale
Sak 03/09 - Reguleringsplan - gang og sykkelveg - krysset RV 510/Nordsjøvegen - krysset Nordsjøvegen/Borestranda
Sak 04/09 - Interkommunal kommuneplan - Sandnes, Klepp og Time kommuner - bybåndet sør
Sak 05/09 - Vinmonopol - Klepp kommune - salgsbevilling
Sak 06/09 - Stevne og anke i tvangsaker - Delegert myndighet
Sak 07/09 - Politiske verv - fritak
Sak 08/09 - Politiske verv - fritak
Sak 09/09 - Suppleringsval - skule og barnehage
Sak 10/09 - Suppleringsval - skule og barnehage
Sak 11/09 - Plan for forvaltningsrevisjon
Sak 12/09 - Forvaltningsrapport - legevakttenesta
Sak 13/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum