Kommunestyremøte 17.06.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Presentasjon og orientering frå Klepp Energi v/ styreleiar Vidar Haugland og adm direktør Håkon Ådland
Sak 42/19 Møteprotokoll 06.05.2019 og 27.05.2019 - godkjenning
Sak 43/19 Mulige modeller for nye kapital- og/eller låneinstrumenter mellom Lyse AS og aksjonærene og viderføring av arbeid i 2019
Sak 44/19 Videre planlegging av dobbeltspor på Jærbanen
Sak 45/19 Sluttbehandling - deltajregulering for området ved Kleppheimen planid 1780
Sak 46/19 Sluttbehandling - deltajregulering for området ved Kleppheimen planid 1780
Sak 47/19 Sluttbehandling områderegulering for kommunehus, kyrkje og aktivitetspark, Kleppe sentrum, planid 1850
Sak 48/19 Tomtevalg og ideskisse for folkehelsehall
Sak 49/19 Prosjekt 1200 - kommunehus/kyrkje - konseptval
Sak 50/19 Aktivitetspark – Kleppe sentrum
Sak 51/19 Lokal forskrift om husdyrgjødsel
Sak 52/19 Vidareføring av vannområdekoordinatorstillingar
Sak 53/19 Open barnehage - søknad om godkjenning
Sak 54/19 Mobbing - vurdering av førebyggande arbeid i Klepp
Sak 55/19 Jærskulen - evaluering
Sak 56/19 Satsing, utfordringer og prioriteringer i helse og velferd 2020-2023
Sak 57/19 Taktskifte - utvikling i 4-årsperioden
Sak 58/19 Taktskifte - strategiplan helse og velferd 2015-2026. Revidert utgåve mai 2019
Sak 59/19 Leva heile livet
Sak 60/19 Tertialrapport 1-2019
Sak 61/19 Referatsaker til orientering
Sak 62/19 Interpellasjon - læreplassar
webløsning fra Serit Itum