Kommunestyremøte 22. september 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 48/08 - Møteprotokoll 16.06.08 - godkjenning
Sak 49/08 - Fullføring av Nord-jæren - pakke I - auke i bompengar
Sak 50/08 - Flyktningemottak - Klepp kommune
Sak 51/08 - Kyrkje Orstad/Frøyland - framskunding - kommunale løyvingar
Sak 52/08 - Barn og unge - organisering
Sak 53/08 - Barn og unge - nye tilbod
Sak 54/08 - RV 505 - Bru - Figgjo - medfinansiering
Sak 55/08 - Grunninnløysing - utviding av Orre gravplass
Sak 56/08 - Time språkstasjon - økonomiske utsikter - planperioden 2008 - 2011
Sak 57/08 - Renovasjonsforskrift - revisjon
Sak 58/08 - Namn på etaten - etat for helse og sosial
Sak 59/08 - Stortingsvalet og sametingsvalet 2009 - fastsetting av valdag
webløsning fra Serit Itum