Kommunestyremøte 13. desember 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 65/10 - Møteprotokoll 15.11.10 - Godkjenning
Sak 66/10 - Gebyr - Forvaltningsoppgaver etter ,matrikkelloven (deling/oppmåling) -2011
Sak 67/10 - Gebyr - Plansaker 2011
Sak 68/10 - Gebyr - Byggesaker 2011
Sak 69/10 - Gebyr - Vann og avløp 2011
Sak 70/10 - Gebyr - Feiing og tilsyn 2011
Sak 71/10 - Gebyr - Renovasjon 2011
Sak 72/10 - Handlingsplan 2011-2014 / Budsjett 2011
Sak 73/10 - Flyktningemottak - Klepp kommune 2011
Sak 74/10 - Høyring - Forslag til endringar i Kommunelova
Sak 75/10 - Rapport finansforvaltning pr 31.10.2010
Sak 76/10 - Orre barnehage - Nybygg - Sluttmelding
Sak 77/10 - Storhaug barnehage - Nybygg - Sluttmelding
Sak 78/10 - Klage - Skjenketid Gourmet Consulting
Sak 79/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum