Kommunestyremøte 15.12.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 65/14 - Møteprotokoll 17.11.14 - Godkjenning
Sak 66/14 - Planid 3480 - Reguleringsplan (detalj) - Utviding av Q-meieriet
Sak 67/14 - Planid 6270 - Reguleringsplan Tjøtta - Område B27 og B29
Sak 68/14 - Planid 2240 - Reguleringsplan (detalj) - Sporafjell / Åna-Gruda
Sak 69/14 - Gebyr byggesaker 2015
Sak 70/14 - Gebyr plansaker 2015
Sak 71 /14 - Gebyr renovasjon, avfall og slam 2015
Sak 72/14 - Forskrift for vatn- og avløpsgebyrer - endring
Sak 73/14 - Gebyr vann-og avløp 2015
Sak 74/14 - Gebyr feiing og tilsyn 2015
Sak 75/14 - Budsjett 2015 / Handlingsplan 2015-2018
Sak 76/14 - Høring - Forslag om å oppheve konsjesjonslova og buplikta
Sak 77/14 - Ombudsording i Kleppskulen
Sak 78/14 - Hjelmeland kommune - Medlemskap i IVAR IKS
Sak 79/14 - Referatsaker til orientering
Sak 80/14 - Bru Frøylandsvatnet - Midgardsormen - dekking av uføresette utgifter
webløsning fra Serit Itum