Kommunestyremøte 17. desember 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 82/12 - Møteprotokoll 12.11.2012 - godkjenning
Sak 83/12 - Gebyr - Vann og avløp 2013
Sak 84/12 - Gebyr - Plansaker 2013
Sak 85/12 - Gebyr - Renovasjon 2013
Sak 86/12 - Gebyr - Feiing og tilsyn 2013
Sak 87/12 - Gebyr - Deling - Matrikkellova 2013
Sak 88/12 - Gebyr - Byggesaker 2013
Sak 89/12 - Gebyr - Konsesjonssaker 2013
Sak 90/12 - Budsjett 2013 / Handlingsplan 2013-2016
Sak 91/12 - Planid1640 - Reguleringsplan (detalj) - "Trelasten" Kleppe
Sak 92/12 - Utbyggingsavtale - Trelasten Klepp AS
Sak 93/12 - Endring av rundkøyring og støyskjerming - Reguleringsplan for Kverneland Næringspark - Orstad - Plan id endring 3392
Sak 94/12 - Kjøp av gnr 12, bnr 17, Stasjonsvegen 22
Sak 95/12 - Stortings- og sametingsvalet 2013 - stemmestyre og valkrinsar
Sak 96/12 - Reglement - Kommunestyre - Formannskap - Hovudutval- Delegeringsreglement 2012-2016 - revidering
Sak 97/12 - Kommunedelplan - Fysisk aktivitet
Sak 98/12 - Politiske verv - Fritak 2012 - 2015
Sak 99/12 - Fritak verv - Senior- og brukarråd 2011-2015
Sak 100/12 - Politiske verv - Midlertidig fritak
Sak 101/12 - Suppleringsval - Hovudutval for skule og barnehage 2011 - 2015
Sak 102/12 - Suppleringsval - Senior- og brukarråd 2011 - 2015
Sak 103/12 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum