Kommunestyremøte 07.09.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering - Status for Kalberg v/ Reidar Hebnes, næringssjef i Time
Sak 59/20 - Møteprotokoll 22.06.2020 - godkjenning
Sak 60/20 - Barnehagebruksplan 2020 - 2032
Sak 61/20 - Prosjekt 1200 - Nytt kommunehus - parkering
Sak 62/20 - Næringsareal
Sak 63/20 - Sikring av Kleppeloen som friluftsområde
Sak 64/20 - Klima- og miljøplan - revisjon
Sak 65/20 - Sal av kommunale tomter
Sak 66/20 - Midlertidig næringsfond
Sak 67/20 - Val - Supplering av meddommarar til Jæren tingrett 2021 - 2024
Sak 68/20 - Val - Forliksråd 2020 - 2024
Sak 69/20 - Politiske verv - fritak
Sak 70/20 - Suppleringsval - Hovudutval for samfunn og kultur - 2019 - 2023
Sak 71/20 - Suppleringsval - Greater Stavanger 2019 - 2023
Sak 72/20 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av tenestetilbodet til flyktningebarn og ungdom
webløsning fra Serit Itum