Kommunestyremøte 12.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 69/16 - Møteprotokoll 14.11.16 - Godkjenning
Sak 70/16 - Ny barneskule i Kleppekrinsen
Sak 71/16 - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
Sak 72/16 - Statusrapport flyktningtenesten og vedtak om bosetting av flyktningar i 2017
Sak 73/16 - Overføring av eigedomsretten til kyrkjelege eigedomar
Sak 74/16 - Endring av marginavsetning i skattereknskapen
Sak 75/16 - Forvaltningsrevisjon - dispensasjonssaker - byggesaker
Sak 76/16 - Møte i barn og unges kommunemøte 03.11.2016
Sak 77/16 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum