Kommunestyremøte 20. september 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 44/10 - Møteprotokoll 21.06.10 - godkjenning
Sak 45/10 - Kommunedelplan - Tjøtta - Meklingsresultat
Sak 46/10 - Kommuneplan 210 - 2021
Sak 47/10 - Reguleringsplan - Tangarholen - Klepp st.
Sak 48/10 - Rapport - HSO - Høst 2010
Sak 49/10 - Tilbakekjøp av restareal fra gnr 22, bnr 1
Sak 50/10 - Vurdering av offentleg-privat samarbeid ved bygging av ny Tu skule
Sak 51/10 - Startlån - Auka lånekvote for 2010
Sak 52/10 - Delegering av myndighet etter forurensningsloven
Sak 53/10 - Jæren Friluftsråd - Vedtektsendring medlemskontingent
Sak 54/10 - Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011 - Fastssetjing av valdag
Sak 55/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum