Formannskapsmøte 16.03.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 17/20 - Møteprotokoll 03.02.2020 - godkjenning
Sak 18/20 - Klepp kyrkje - gravplass - tilleggsløyving
Sak 19/20 - Konsesjon ny kraftledning Håland-Fagrafjell - høyring
Sak 27/20 - Koronaviruset covid-19 - økt økonomisk fullmakt
webløsning fra Serit Itum