Kommunestyremøte 15. des. 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 72/08 - Møteprotokoll 10.11.08 - godkjenning
Sak 73/08 - Feie- og tilsynsgebyr 2009
Sak 74/08 - Renovasjonsgebyr 2009
Sak 75/08 - Gebyr bygg/deling/plan 2009
Sak 76/08 - Gebyr vann og avløp 2009
Sak 77/08 - Handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009
Sak 78/08 - Reguleringsplan - gangbru - Frøylandsvatnet
Sak 79/08 - Orstadhuset - kommunalt tilskot
Sak 80/08 - Politiske verv - råd for funksjonshemma
Sak 81/08 - Råd for funksjonshemma - ny varamedlem
webløsning fra Serit Itum