Kommunestyremøte 08. februar 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 1/10 - Møteprotokoll 14.12.09 - godkjenning
Sak 2/10 - Vidare behov for barnehageplassar i Klepp kommune
Sak 3/10 - Framtidig organisering av skatteoppkrevjarkontora i Hå, Time og Klepp
Sak 4/10 - Klepp kommune sitt engasjement i Bosnia
Sak 5/10 - Energi og klimaplan
Sak 6/10 - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010 - 2013
Sak 7/10 - Forvaltningsrevisjon - innkjøp
Sak 8/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum